Klubben har til formål å ivareta medlemmenes interesser mht. de anlegg som er nødvendige for utøvelse av RC flyging, samt å være et forum der ungdom og voksne utveksler erfaringer og bygger et felles sosialt miljø innenfor RC flyging – på tvers av generasjonsskillene.

Vi kan tilby følgende medlemsskap:

Type medlemskap   Rettigheter / plikter Pris per år
Hovedmedlem   Har alle rettigheter mht. bruk av klubbens stripe,      materiell og opplæring      700 kr
  Dugnad: Inntil 15 timer per år (Kan være andre        oppgaver gitt av styret)
Juniormedlem   Ingen plikter i klubben mht. dugnader eller annet    arbeid. Kan delta i klubbaktivitet sammen med        foresatt. Ikke voteringsrett.
  Under 13 år        50 kr
  Over 13 år      100 kr
Interessemedlem   Har tilgang til klubbens flystripe, materiell og            opplæring    1 400 kr
  Dugnad: Ingen plikter
  Kan delta i klubbens ulike arrangementer
Støttemedlem       350 kr

Søknadsskjema

Kontingenten innbetales til kontonummer 1020.21.68855 alternativt på Vipps nr. 768386 og merkes med ditt fulle navn