IØM er en interkommunal forening der det ønskes en antallsmessig jevn fordeling mellom ungdom og voksne medlemmer fra Indre Østfold kommunene, Eidsberg, Askim, Trøgstad, Marker, Spydeberg, Skiptvet, Rakkestad og Hobøl.
Medlemmer kan rekrutteres fra andre kommuner men da kun som interessemedlemmer eller støttemedlemmer.

Vi kan tilby følgende medlemsskap:

Type medlemskap Rettigheter / plikter Pris per år
Hovedmedlem Har alle rettigheter mht. bruk av klubbens stripe, materiell og opplæring 700 kr
Dugnad: Inntil 15 timer per år (Kan være andre oppgaver gitt av styret)
Juniormedlem Ingen plikter i klubben mht. dugnader eller annet arbeid. Kan delta i klubbaktivitet sammen med foresatt. Ikke voteringsrett.
Under 13 år 50 kr
Over 13 år 100 kr
Interessemedlem Har tilgang til klubbens flystripe, materiell og opplæring 1 400 kr
Dugnad: Ingen plikter
Kan delta i klubbens ulike arrangementer
Støttemedlem 350 kr

Søknadsskjema

kontigenten innbetales til kontonummer 1020.21.68855 og merkes med ditt fulle navn.

Når du har søkt om medlemsskap kan du registrere brukerprofil. Brukerprofilen blir aktiv når medlemsskapet er registrert.