Klubben har til formål å ivareta medlemmenes interesser mht. de anlegg som er nødvendige for utøvelse av RC flyging, samt å være et forum der ungdom og voksne utveksler erfaringer og bygger et felles sosialt miljø innenfor RC flyging – på tvers av generasjonsskillene.
IØM er en interkommunal forening der det ønskes en antallsmessig jevn fordeling mellom ungdom og voksne medlemmer.

Klubben etablert: År 2000
Antall medlemmer: + 50
Modellflyplass: Indre Østfold Modellflyplass, Fossum gård, Trømborg, Eidsberg
Total størrelse: 13,1 dekar
Hovedstripe: 25 x 200 meter
Krysstripe: 25 x 85 meter
Totalt flystriper og depotområde: 11 dekar
Stor og romslig parkeringsplass

Aktiviteter i Indre Østfold Modellflyklubb:

  • Elektrofly
  • Elektrohelikopter
  • Elektroglider
  • Fly og helikopter med forbrenningsmotor
  • Seilfly
  • Drone

Klubben har flystripe i landlige omgivelser i Trømborg, Eidsberg. Den er lett tilgjengelig fra E-18 og ligger innenfor en halvtimes kjøretid fra de fleste nærmeste byer og tettsteder i omegn.

phoca_thumb_l_2008_0823(001)