Invitasjonskode for nye registreringer på våre sider

Vi har slitt med mange falske innmeldingsforsøk på våre sider. Dette har vært såkalte «spamboter» som har forsøkt å registrere brukerprofil. Som følge av dette har vi lagt til et registreringsfelt som heter invitasjonskode.

NYE brukere av våre nettsider må skrive inn en invitasjonskode for å få tilgang til nettsidene. Denne koden fås av administrator for nettsiden. Denne koden vil også gjøres kjent for våre medlemmer.

Mer at dette kun gjelder for NYE registreringer.