Indre Østfold modellflyklubb

Velkommen til Indre Østfold modellflyklubb

Klubben har til formål å ivareta medlemmenes interesser mht. de anlegg som er nødvendige for utøvelse av RC flyging, samt å være et forum der ungdom og voksne utveksler erfaringer og bygger et felles sosialt miljø innenfor RC flyging – på tvers av generasjonsskillene.
IØM er en interkommunal forening der det ønskes en antallsmessig jevn fordeling mellom ungdom og voksne medlemmer.

Du finner oss også på Facebook ( Indre Østfold Modellflyklubb`s interesseside )

Facebook Indre Østfold Modellflyklubb